Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
การทำงานอนุรักษ์ป่าซ็องโรคกะเวือน ประเทศกัมพูชา
ในงานมหกรรมพลังงานภาคอีสานครั้งที่ 3 “โซล่าคุณธรรมสู่อาเซียน” ครั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาอีสาน ได้นิมนต์พระครูบุญสาลวด เจ้าคณะจังหวัดอุดรมีชัย หนึ่งในผู้นำคนสำคัญที่ทำงานอนุรักษ์ป่าซ็องโรคกะเวือน จำนวน 18,261 เฮกต้าหรือประมาณ 113,218.2 ไร่ ของประเทศกัมพูชา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานอนุรักษ์รวมถึงการทำงานเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศกัมพูชาอีกด้วย

พระครูบุญสาลวดเล่าว่า  “กัมพูชาเป็นประเทศที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มาก ระหว่างปี 1970-1979 ก็ยังมีทรัพยากรเยอะอยู่ หลังจากปี 1979-1980 ธรรมชาติเริ่มหายไป  ปี 1993 - 2008 เริ่มมีประชากรเพิ่มขึ้นจำนวนมากและมีการตัดไม้เอาไปปลูกบ้านเยอะมาก ด้วยเหตุนี้ในปี 2002 อาตมาจึงได้มาทำงานรักษาป่าไม้ และจากที่ได้เข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ พบว่าป่ากัมพูชาเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ นั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะตามมาในอนาคต เช่น ภัยจากพายุ ภัยแล้ง ดังนั้นจึงต้องการให้มีชุมชนและองค์กรต่างๆมาช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ จึงก่อตั้งกลุ่มซ็องโรคกะเวือนขึ้นมาทำงานอนุรักษ์ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด  18,261 เฮกต้าร์  

อาตมาเห็นว่าถ้าไม่ป้องกันป่าแล้วอนาคตจะสูญเสียทรัยพากรธรรมชาติไปมาก เพราะชีวิตมนุษย์เราอยู่ได้ก็เพราะมีป่า ซึ่งการทำงานอนุรักษ์ป่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร มีการลักลอบตัดไม้ปลูกบ้าน ล่าสัตว์ ตอนนี้พยายามช่วยให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตัวเอง ด้วยเห็นว่าทุกวันนี้โลกเรามีแต่ภาคอุตสาหกรรม เราต้องการรักษาทรัพยากรตัวเองไว้ให้ได้   ยูเอ็นก็มองว่าประเทศต่างๆต้องรักษาดูแลป่าไม้ให้ดีขึ้น และเราคิดว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนที่ประเทศภายนอกจะเข้ามาช่วยเรา

การเข้าร่วมรักษาป่าไม้ ได้เข้าร่วมการทำงานประเด็นปรับเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศบ้างอยู่ ได้ไปประกวดและได้รับรางวัลมาด้วย และในอนาคตเรามีแผนงานกับกระทรวงเกษตรที่จะอนุรักษ์ป่าให้ได้ประมาณ 2 ล้านเฮกต้า 

การทำงานด้านการอนุรักษ์ป่าเป็นเรื่องสำคัญ อาตมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่ไม่ค่อยได้อยู่วัดหรอก แต่ออกมาอยู่ป่าเพื่อต้องการบอกกล่าวกับชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ ว่าเราต้องพยายามช่วยกันรักษาป่าให้ประสบผลสำเร็จ พยายามจัดแจงพระสงฆ์ทีมงานให้ช่วยงานทำงานอื่นๆอีกด้วย เพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคน”

ภาพ : Sanim

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY