Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
21-25 ธันวาคม 2560 มูลนิธิพัฒนาอีสาน มีโอกาสรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชาจาก 6 จังหวัด ได้แก่ กำปงฉนัง กำปงสปือ สวายเรียง ปรีเวง ตาแก้วและกรอแจ๊ะ

นายโต๊จ บุญ เกษตรอำเภอกำปงฉนัง กล่าวว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อนำคณะผู้นำกลุ่มต่างๆใน 6 จังหวัด มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร การปลูกผัก ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ การแปรรูปและการตลาดในประเทศไทยเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมกลุ่มของตนเอง

ซึ่งการดูงานครั้งนี้ได้นำคณะไปแลกเปลี่ยนกับสหกรณ์อินทรีย์ทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กับผู้ใหญ่กัญญา อ่อนศรี ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ที่ทำทั้งการผลิต แปรรูปและการตลาดค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ จนกลายเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งลงแปลงเยี่ยมเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ พี่สมเพ็ชรแห่งบ้านโคกวัดอีกด้วย  
จากนั้นไปแลกเปลี่ยนกับหมู่บ้านตาอ็อง ซึ่งได้รับรางวัลหมู่บ้านผลิตพันธุ์ข้าวระดับประเทศ เรียนรู้กระบวนการเพาะปลูก เก็บพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ อีกด้วย

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY