Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
เสริมพลัง
เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 สถาบันฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาชุมชน มูลนิธิพัฒนาอีสาน มีโอกาสอบรมผู้ปกครองซีซีเอฟ "ใส่ใจสุขภาพทางเพศ" ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ จัดโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด้กยากจน ซีซีเอฟ ในพระบรมราชูปภัมภ์ฯ เพื่อเสริมพลังผู้ปกครองในเรื่องอนามัยเจริยพันธ์ุ เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทักษะการให้คำปรึกษากับเด็กและเยาวชนหรือบุตรหลานตนเอง รวมทั้งมีเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ทำงานของตนเอง

พี่กอบเล่าว่า "การที่ผู้ปกครองมาอบรมเรื่องเพศเป็นเรื่องที่อึดอัด  เพราะไม่เคยมีใครมาอบรมหรือเอาสื่อมาให้ดูเลย เมื่อวานได้ออกมาทดลองการใส่ถุงยาง ซึ่งก็รู้จักแต่ไม่มีคนมาบอกว่าขั้นตอนการใส่ที่ถูกวิธีเป็นยังไง เราจะรู้โดยอัตโนมัติจากใช้และอ่านฉลากวิธีการใช้ ซึ่งรู้คร่าวแต่ไม่รู้ลึก  เป็นบทเรียนที่ใกล้ตัวที่สุดแต่ไม่รู้มากที่สุด วันนี้ซีซีเอฟสร้างความตระหนักให้เด็กๆมาก ทำไมเด็กถึงมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยลง ผู้ปกครองไม่มีใครพูดตรงๆกับลูกหรอก แม้แต่ผมเองก็ตาม ต่อไปก็ต้องปรับแล้วล่ะ เวลาจะดูละครก็ห้ามลูกดูแบบนี้" 

ซึ่งแนวทางการทำงานกับเด็กในเรื่องสุขภาพทางเพศ ซีซีเอฟได้วางแผนการทำงานร่วมกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน เพื่อหนุนเสริมกระบวนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยอบรมให้ความรู้ทั้งตัวนักเรียน ผู้ปกครองและครูซีซีเอฟ โดยเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และทักษะการให้คำปรึกษาระหว่างเพื่อนกับเพื่อน แม่กับลูก ซึ่งเป็นการเสริมพลัง "รัก" อย่างเข้าใจ

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY