Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
แนงมุดกับการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
"ไพศาล  ชินภักดี" หนึ่งในสมาชิกตลาดนัดสีเขียว ผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมจัดตั้งตลาดนัดมาตั้งแต่แรก ได้เล่าประสบการณ์ บทเรียนการทำงานปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระะดับชุมชน ให้กับผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนา "ตั้งรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ในงานมหกรรมพลังงานภาคอีสาน เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ มูลนิธิพั้ฒนาอีสาน โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว  กัมพูชาและไทย ว่า

"ตำบลแนงมุดเป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดน ปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลาย เราเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำตาแนวเทือกเขาพนมดงรักและไหลลงมาห้วยชีว์ ห้วยเสนง และเราได้ทำงานโครงกาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดล้อม ปี
2552-2555 มีกิจกรรมการอนุรักษ์ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน ก็มีกิจกรรรมอบรมเยาวชนต้นกล้าในป่าใหญ่ และอีกอย่างคือเรื่องเศรษฐกิจ ส่งเสริมเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ ตอนนั้นคุยกันแบบไม่ต้องมีอะไรมากมาย ตำบลแนงมุดมี 3,000 กว่าครอบครัว คิดว่าเอาเงินมาครอบครัวละ 5 บาทได้มั้ย ซึ่งเราได้ทำตลาดนัดสีเขียวและเคยมีการเก็บสถิติตัวเลขการจำหน่ายได้ในปีหนึ่งประมาณ 700,000 กว่าบาท ปีที่แล้วเก็บได้ประมาณ 2,000,000 กว่าบาท

 ตลาดนัดสีเขียวพิเศษอย่างไร เราสามารถตั้งราคาขายเองได้ ไม่ต้องเดินทาง ลดการใช้พลังงาน ขายในตำบล ในหมู่บ้าน เราไม่ต้องส่งพ่อค้าคนกลางเพื่อจะไปเอารัดเอาเปรียบ เราจะทำผู้ผลิตพบผู้บริโภค และปัจจุบันก็ขยายผลใครสนใจก็รับสมาชิกมาโดยตลอด คนที่เข้าใจจะยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นชาวบ้านเราไปพูดเขาไม่รู้เรื่องหรอก

คนที่ใช้แผงโซล่าร์ปั๊มน้ำก็ดี เราจะเห็นพระอาทิตย์เมื่อก่อนตั้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แต่ปัจจุบันอาจารย์นันท์ทำให้สามารถปรับหมุนรับแสงแดดได้ทุกทิศทาง แล้วการปลูกพืชผักทุกวันนี้คือทุกคนต้องทำหลังคาให้พืชผักเพราะร้อนมาก

ส่วนการบริหารจัดการน้ำ คือ ทุกบ้านมีสระ มีบ่อ ทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายในชุมชน เราต้องเสียสละเวลาตัวเองเพื่อส่วนรวม  ก็เลยเอาโซล่าร์มาใช้กับการเกษตรปั๊มขึ้นแท็งก์น้ำเก็บไว้ เป็นต้น"

ด้วยความมุ่งมั่นเพียรพยายามของสมาชิกตลาดนัดสีเขียว ทำให้ตลาดเป็นที่ยอมรับและสร้างรายได้ให้สมาชิกอย่างงดงาม และชัดในเป้าหมายแล้วว่านี่คือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยการมีภัตตาหารที่อุดมสมบูรณ์  

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY