Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
การทำงานอนุรักษ์ป่าซ็องโรคกะเวือน ประเทศกัมพูชา
มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เพระมีป่า เราต้องช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนที่คนภายนอกจะมาช่วยเรา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพนมเปญ
มูลนิธิพัฒนาอีสาน มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรพัฒนาเอกชนกรุงพนมเปญ
โซล่าร์ ไอเดียเก๋ไก๋สุดบรรเจิด
โซล่าร์  ไอเดียสุดเก๋ ทำได้เองใช้ได้จริง 4-5 ก.ย.58 นี้ ที่ศูนย์เนท
มาสุรินทร์ มากินอินทรีย์
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ เขตเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่สามารถเริ่มต้นได้เลย เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร มีรายได้และมีชื่อเสียงเรื่องเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว
ลอกคราบปรับตัว อพช.สุรินทร์ บนสถานการณ์ใหม่
การทำธุรกิจเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากยังมีหัวใจและอุดมการณ์ของนักขับเคลื่อนสังคมอย่างแน่วแน่ และมุ่งมั่นทำงานด้วยอยากเห็นสังคมดีงามร่วมกัน
ขอบคุณที่ร่วมทำงานพัฒนาไปกับเรา
เนทปันสุข "สุขจากากรให้ สุขที่ได้แบ่งปัน" ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทำงานพัฒนาไปกับเรา
“โคกเบง” พื้นที่แห่งการเรียนรู้ของฉัน
อาสาสมัครไม่ใช่ฮีโร่ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม แต่เป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่  
​บ้านเกร็ดตระการ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคม
​บ้านเกร็ดตระการ  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคม
​ด้วยสองมือนี้ที่สร้างโลก (สีเขียว)
ดังคำกล่าวที่ว่า “จะปลูกพืช ปลูกป่า ต้องปลูกในใจคนให้ได้เสียก่อน”  เมื่อมีใจรักแล้วจะทำต่อเนื่องอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ตั้งแต่การเก็บเมล็ดพันธุ์  เพาะพันธุ์  เตรียมดิน  ปลูก  และการดูแลรักษา
ฝึกประสบการณ์ สร้างความรู้และมุมมองใหม่
น้องพลอย พรไพลิน  แก้ววังปา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกว่าการฝึกงานทำให้ได้รับประสบการณ์และเกิดมุมมองและความรู้ใหม่ๆอีกมากมายที่ยังไม่เคยรู้
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานแรก
“การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี” ต่อกันตั้งแต่แรกเจอเปรียบเสมือนประตูบานแรก 
เวทีเยี่ยมเยือน : เสริมขวัญกำลังใจให้ผู้นำชุมชน
เวทีเยี่ยมเยือน : เสริมขวัญกำลังใจให้ผู้นำชุมชน
สัมผัสประสบการณ์ผ่านป่าอนุรักษ์ “ซ็องโรคกะเวือน”
ประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาจากสำนักบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการจัดการป่าอนุรักษ์ซ็องโรคกะเวือน จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ประสบการณ์ดีๆที่หลายๆคนไม่มีโอกาสได้สัมผัส
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 
รางวัลแห่งการเสริมพลังของชุมชน

 
   1 2

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY