Thai | English
23 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ข่าวกิจกรรม
ผังเมือง เรื่องของเรา
คุณทราบหรือไม่? ว่าสุรินทร์มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 และประกาศต่อสาธารณะตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน หากสงสัยประการใดสามารถสอบถามและยื่นคำร้องที่ สนง.ผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ภายใน 90 วัน หรือภายใน 8 ธันวาคม 2558 นี้ 
ผังเมือง : สำคัญไฉน?
ผังเมืองไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบพื้นที่เท่านั้น แต่ผังเมืองคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ในเขตพื้นที่ของตนได้อย่างมีความสุข
GIDCC กับการทำงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน สปป.ลาว
เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์ทำงานเรื่องการตั้งรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศลาว กัมพูชาและไทย ในงานมหกรรมพลังงานภาคอีสานครั้งที่ 3 ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน
แนงมุดกับการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตลาดนัดสีเขียวพิเศษอย่างไร เราสามารถตั้งราคาขายเองได้ ไม่ต้องเดินทาง ลดการใช้พลังงาน   
การทำงานอนุรักษ์ป่าซ็องโรคกะเวือน ประเทศกัมพูชา
มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เพระมีป่า เราต้องช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนที่คนภายนอกจะมาช่วยเรา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพนมเปญ
มูลนิธิพัฒนาอีสาน มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรพัฒนาเอกชนกรุงพนมเปญ
โซล่าร์ ไอเดียเก๋ไก๋สุดบรรเจิด
โซล่าร์  ไอเดียสุดเก๋ ทำได้เองใช้ได้จริง 4-5 ก.ย.58 นี้ ที่ศูนย์เนท
มาสุรินทร์ มากินอินทรีย์
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ เขตเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่สามารถเริ่มต้นได้เลย เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร มีรายได้และมีชื่อเสียงเรื่องเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว
ลอกคราบปรับตัว อพช.สุรินทร์ บนสถานการณ์ใหม่
การทำธุรกิจเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากยังมีหัวใจและอุดมการณ์ของนักขับเคลื่อนสังคมอย่างแน่วแน่ และมุ่งมั่นทำงานด้วยอยากเห็นสังคมดีงามร่วมกัน
ขอบคุณที่ร่วมทำงานพัฒนาไปกับเรา
เนทปันสุข "สุขจากากรให้ สุขที่ได้แบ่งปัน" ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทำงานพัฒนาไปกับเรา
“โคกเบง” พื้นที่แห่งการเรียนรู้ของฉัน
อาสาสมัครไม่ใช่ฮีโร่ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม แต่เป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่  
​บ้านเกร็ดตระการ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคม
​บ้านเกร็ดตระการ  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคม
​ด้วยสองมือนี้ที่สร้างโลก (สีเขียว)
ดังคำกล่าวที่ว่า “จะปลูกพืช ปลูกป่า ต้องปลูกในใจคนให้ได้เสียก่อน”  เมื่อมีใจรักแล้วจะทำต่อเนื่องอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ตั้งแต่การเก็บเมล็ดพันธุ์  เพาะพันธุ์  เตรียมดิน  ปลูก  และการดูแลรักษา
ฝึกประสบการณ์ สร้างความรู้และมุมมองใหม่
น้องพลอย พรไพลิน  แก้ววังปา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกว่าการฝึกงานทำให้ได้รับประสบการณ์และเกิดมุมมองและความรู้ใหม่ๆอีกมากมายที่ยังไม่เคยรู้
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานแรก
“การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี” ต่อกันตั้งแต่แรกเจอเปรียบเสมือนประตูบานแรก 
เวทีเยี่ยมเยือน : เสริมขวัญกำลังใจให้ผู้นำชุมชน
เวทีเยี่ยมเยือน : เสริมขวัญกำลังใจให้ผู้นำชุมชน
สัมผัสประสบการณ์ผ่านป่าอนุรักษ์ “ซ็องโรคกะเวือน”
ประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาจากสำนักบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการจัดการป่าอนุรักษ์ซ็องโรคกะเวือน จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ประสบการณ์ดีๆที่หลายๆคนไม่มีโอกาสได้สัมผัส
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 
รางวัลแห่งการเสริมพลังของชุมชน

 
   1 2

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY